Yogalärarutbildning

Varje resa börjar med ett steg! Ta det steget idag!

 

Hatha Yogalärarutbildning

Du kan välja att gå en 200-tim grundutbildning med möjlighet till certifiering och sedan lägga till vidareutbildningen på 300-tim med certifiering eller boka båda delarna direkt, 500-tim och spara 5.000 kr. Utbildningen består i grunden av Hatha Yoga med certifiering via European Yoga Alliance. 

Bas 200-tim  Kursstart 4 April 2019 (inga förkuskaper)

Forts 300-tim  Kursstart 18 Januari 2020 (Bas utbildningen 200 tim krävs)

Total 500-tim  Kursstart 4 April 2010 (spara 5.000kr) 

Yoga - en väg till frihet!

Vi har glädjen att erbjuda dig en av Sveriges mest gedigna yogalärarutbildningar som leder till både diplom och certifikat. Denna gedigna kurs med totalt över 750 studietimmar uppdelade på 18 mån har 500 kontakttimmar och 200 timmars hemmastudier samt 50 timmars assisterande träning. 

En av de saker som är unikt med denna utbildning är ett stort fokus på att också tryggt kunna verbalt kommunicera yogapositionerna så att eleven inte behöver se på dig som lärare utan istället kan uppleva yogan inifrån. Detta ger dig som lärare möjligheten att röra dig runt i rummet och ägna dig mer åt justeringar/korrigeringar, sk ”hands on undervisning” där det behövs.

Utbildningen är uppdelad med två kursdelar. 

Pris: Bas utbildning 200-tim 31.200 ex moms

Pris: Forts utbildning 300-tim 39.300 ex moms

Pris: Boka hela utbildningen 500-tim 65.500 ex moms (spara 5.000kr ex moms)

Utbildningslitteratur ingår i priset

Delbetalning: För dig som ej kan betala utbildningskostnaden på förhand erbjuder vi olika alternativ till delbetalning. Ring eller maila oss för rådgivning.

 

Din unika resa!

Din förmåga att lära ut yoga efter denna utbildning kommer att vara ett resultat av din egen unika resa. Du kommer ha alla verktyg du behöver för att känna dig trygg med din yoga och i din roll som lärare och att hjälpa andra att känna och förstå vad Yoga kan göra för dem i deras dagliga liv .

 

Kursinnehåll

  Nyckelord: Lärande och nyfikenhet, öppenhet, trygghet, kärlek, respekt och glädje.

Eftersom denna utbildning totalt löper över 18 månader (fördelat på 500 timmar tillsammans och 200 timmar självstudier och 50 timmar assisterande träning) har vi plats för en bred och gedigen kursplan.

 

- Asanas: Du får lära dig flera Hatha Yoga program för utövande på olika nivåer och yogapositionerna (asanas) i olika utföranden beroende på personlig tillgänglighet hos dina elever. Det ingår dessutom separata yogaprogram och förståelse för den gravida kroppen och efter förlossningen samt i utbildningen ingår också yogaträning för seniorer. I utbildningen kommer vi att titta på korrekt utförande ur olika aspekter för att minska risker för skador. Du kommer även prova på och få kännedom om andra yogaformer såsom yinyoga, ashtangayoga pch mediyoga för att enklare kunna orientera dig och dina elever inom yogans olika inriktningar och framväxt.

- Pranayama: Andningsövningar Du lär dig och utövar flera grundläggande andningsövningar.

- Meditation: Du lär dig och utövar meditation med fokus på närvaro i nuet, acceptans, kärleksfull vänlighet, tacksamhet. Meditationer i rörelse mm.

- Yoga Nidra: Djupavspänning/yogisk sömn. Korta och längre varianter av djup vila för kropp och sinne.

- Karma yoga: Samarbete och service till andra.

- Chakrasystemet

- Yogisk historia, etik och filosofi samt intressant och relevant yogisk litteratur

- Ayurveda introduktion: Applikation av ayurveda i yogan och i vardagslivet.

- Anatomi och viss fysiologi och sjukdoms/skadelära: Du lär dig om skelett, leder, muskler och palpation av musklernas ursprung och fästen, dess funktioner samt att terapeutiskt stretcha relevanta muskler. Detta ur ett yoga-perspektiv.

- Massage: Du lär dig den svenska klassiska massagens grundgrepp och hur du behandlar muskler över rygg, axlar, nacke, ben och säte. Med dessa färdigheter kan du som yogalärare ge enklare men ändå djupgående massagebehandlingar samt instruera dina elever i att massera varandra under ett yogapass.

- Undervisningsmetodik och korrigering: Du lär dig leda grupper med förståelse för olika människors förmågor, individuella konstitutioner och eventuella begränsningar samt att utveckla din kommunikationsstil. Du lär dig här att kommunicera tryggt, inspirerande och ödmjukt samt grundläggande verbal och handfast fysisk så kallad ”hands-on” teknik för optimalt utförande av positioner och korrigering/justering i yogapositionerna.

- Lektionsplanering och marknadsföring

- Livsvägledning utifrån ett yogiskt förhållningssätt. Personlig utveckling är en stor del av resan och en viktig bit i utvecklingen för yogalärare. Som yogalärare är det viktigt att ha en förståelse för den personliga resan som varje utövare av yoga kan genomgå. Denna förståelse utvecklar du som bäst genom att ha en förståelse för din egen resa. Med denna självförståelse kan du sedan målmedvetet uppnå mera balans i livets alla bitar.

- Sharing: Öppen kommunikation i grupp där alla deltagare tar del av att kommunicera öppet och fritt från hjärtat.

- Yogisk kosthållning: Vegetarisk mat som skonsamt balanserar, detoxar och befrämjar yoga och meditation mm.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Upplägg  

Undervisningen sker på svenska och engelska. Litteraturen för hemstudierna är mestadels på engelska, men vi underlättar inlärningen genom att först gå igenom på svenska vad veckans tema är, sedan blir det fördjupad hemuppgift på det till nästa träff.

Utbildningen har 14 kursveckor om 4 dagar samt en 6 dagars träff i retreatformat (internat) som avslutning. Sammanlagt är det 62,5 dagars undervisning och utbildningen ges i en lugn atmosfär på vårt Yoga Center i västra Stockholm. Avslutningsveckan ges på ett annat center i Mellansverige där alla övernattar gemensamt.

För att ge dig gott om tid att utvecklas och mogna in i rollen som yogalärare samt integrera kunskapen i ditt eget liv så löper utbildningen över 18 månader. Du praktiserar hemma det du lärt på träffarna och kommer tillbaka med egen erfarenhet vilket är grunden för din utveckling och undervisning.

Träffarna har ett fast dagligt schema för att hjälpa dig förankra den dagliga yogaövningen. Utbildningen är ett inspirerande och närande forum där du utvecklas som person och där yogan växer fram i dig på dina egna villkor.

 

Individanpassad undervisning

Alla deltagare (likt alla yogautövare) är olika och har sin egen väg att gå. Detta grundkoncept finns med i undervisningen och lärandet från början med mycket fokus på teknik, hur man utövar asanas själv och hur man lär ut.

 

Yogaövningarna ska passa dig - inte tvärt om. Yogaövningarna ska hjälpa dig minska eventuella obalanser, inte öka dem. Individens behov står alltid i centrum - inte yogapositionen eller klassen.
En yogaposition kan antingen öka eller minska din fysiska/mentala hälsa. Detta är beroende av din kroppskonstitution, nuvarande obalans men även din intention och ditt tillvägagångssätt.

Detta är något som du lär dig mera av för varje träff så att du tryggt kan öva själv och vägleda andra på ett sätt som ökar hälsa, balans och allmänt välbefinnande.


 

Upplevelsebaserad Kurs

Din egen yoga och personliga utveckling sker samtidigt

Det är alla delar tillsammans som gör att lärandet blir så utvecklande som möjligt och lätt att ta till sig; yogapositionerna (asanas), yogafilosofin, ayurvedan, meditationen, gruppdiskussionerna, vilan, de dagliga promenaderna, nattsömnen och känslan av att umgås med likasinnade vänner. Men också vår ökade insikt om hur vi utöver yoga, och kommer in till en djupare inre balans som gör dig tryggare och mer förtroende givande för dina elever.  

 

 

Yoga - Förening och Helhet!

Yoga handlar om att leva och andas Yoga var stund och fylla sig själv med sin egen energi och livskraft. Att finna källan till sin tillfredställelse inombords. Yoga är en bred väg som hjälper var och en som närmar sig den med öppet sinne, ödmjukhet och respekt att snabbt och effektivt göra framsteg i sitt liv.

Själva ordet yoga betyder förening och Yoga är en flertusenårig tradition, en urgammal österländsk vetenskap om människans natur. Om samspelet mellan kropp-ande-sinne-tankar-känslor-andning-omgivning-handling-själ med mera. Yogans väg bär med sig förslag till oss alla hur vi kan leva med optimal och total hälsa harmoni balans och inre tillfredställelse.

Hathayoga är vidare en av flera grenar inom yoga och den mest utbredda i världen idag. Det är en fysisk yoga och kännetecken är de positioner, så kallade asanas, utövaren intar och andas i på varierande vis. Viktigt och värt att veta är dock att själva utövandet av dessa asanas endast är en del i en större helhet. En helhet du kommer att få lära dig om under denna vår yogalärarutbildning.

Alltsamman i Yoga, oavsett stil syftar till att förena dig till en hel individ samt till ett med den universella livskraften eller vad vi väljer att kalla den kraft och intelligens som bygger upp allt liv och tillvaron. 

 

Yoga och Ayurveda

Ayurvedan och yogan är som två syskon. De kompletterar varandra perfekt. Det är mycket vanligt i Indien att en Ayurvedisk hälsorådgivare att ordinerar yogapositioner, meditation, andning och örter "på recept" som en del av konsultationen.

Under kursens gång blir du introducerad i Ayurvedans grundprinciper enligt dina egna behov. Du lär dig även att anpassa din livsstil, yogaövning, diet, andning och meditation samt tankeverksamhet så att det stödjer ditt välmående och din hälsa.

 

Yogisk filosofi och spiritualitet

Spiritualitet och religion är två vitt skilda saker. Den ena bygger på regler och förordningar och den andra på frihet och utveckling. Den yogiska filosofi yogaeleven tar del av är i mångt och mycket kopplat till Indisk religion men detta ses på från ett spirituellt och medvetet perspektiv. Eleven ser på filosofin utifrån människans och medvetandets potential och utveckling, inte religiöst. Du kommer att få studera ett flertal olika spirituella böcker och ha hemuppgifter som stödjer dig att expandera ditt inre att omfatta mer av vår och existensens holistiska natur.

 

Meditation

Yoga är en väg till meditation. Det är ett sätt att befria oss, vår kropp och vårt inre från spänning och här sätta oss i samklang med den universella livskraften som flyter genom oss och allt som existerar. Vi finner då harmoni och balans.  Vi kan då sitta stilla.

När vi väl kan sitta stilla så kan vi på djupet lära oss att observera sinnet och finna platsen av varken sinne, tankar eller känslor.

Platsen av ”No Mind”. (The place of innocense and learning)

 

Schema

Så här kan en dag på yogalärarutbildningen se ut:

Lektion 07.00-09.00, morgonrast 9.00-10.00, lektion 10.00-13.00, lunchrast 13.00-14.00, lektion 14.00-17.00.

Ex ämnen: Yoga, Pranayama, Meditation, Teori & Praktik, Anatomi, Fysiologi, Sjukdomslära, Personlig utveckling & Sharing mm.

 

Innehåll Basutbildning 200 tim:

Hatha yoga grundtekniker: Du lär dig olika färdiga program och du lär dig även att självständigt sätta ihop dina egna program anpassat till olika typer av grupper. Du lär att också tryggt kunna verbalt kommunicera yogapositionerna så att eleven inte behöver se på dig som lärare utan istället kan uppleva yogan inifrån. Detta ger dig som lärare möjligheten att röra dig runt i rummet och ägna dig mer åt justeringar/korrigeringar, sk ”hands on undervisning” där det behövs.

Pranayama: andningstekniker

Meditation: olika meditationstekniker

Karmayoga

Yogafilosofi

Spirituell guidning

Pilates/core grundtekniker

Anatomi och Fysiologi

Egen yogaträning: 100 tim utöver de 200 tim lektionsbaserad tid

Kursdatum: 4-7/4    9-12/5    6-9/6    31/8-3/9    10-13/10    20-24/11

 

Innehåll Forts utbildning 300 tim:

Hatha yoga

Vi fortsätter att expandera dina kunskaper om yogaasanas och mer avancerade yogaprogram både i bas och fortsättningsklasser. Du fortsätter att tryggt i gruppen lära dig att kunna verbalt kommunicera yogapositionerna och att nu börja vara med i grupper där du assisterar och hjälper till att korrigera (sk. hands on).

Senioryoga

Gravidyoga och Yoga efter förlossningen

Fördjupning av Pranayama

Auyrveda

Chakrasystem

Yoga Nidra

Stretching och Massagetekniker relaterade till yogaanatomi/fysiologi

Sjukdoms/Skadelära

Personligt ledarskap

Helhetsmodeller för hälsa

Marknadsföring

100 tim egen yogaträning: utöver de 300 tim lektionsbaserad tid

50 timmar assisterande träning som kan göras hos oss eller i andra hathayogaklasser (är utöver de 300 tim lektionsbaserad tid) 

Kursdatum: 18-21/1    13-16/2   12-15/3    16-19/4    14-17/5    12-14/6    27-30/8  Retreat och certifieringsvecka 22-27/9 (kost och logi tillkommer)

 

När kan jag börja och vad krävs?

Kursstart 4 april-2019 basutbildning (inga förkunskaper krävs)

Kursstart 18 Januari-2020 vidareutbildning och retreatvecka (du ska ha gått basutbildningen 200-tim)

Kursstart 4 April-2019 vid bokning av hela utbildningen (du spar 5.000kr)

Inga förkunskaper krävs på Basyogalärarutbildningen. Undervisningen anpassas till din nivå. Anmälan och frågor sker till Västerorts Yoga & Rehab Center, info@vmyoga.se eller tel 0707-898281

 

Lärare på skolan:

Jonathan Pritchard är huvudlärare i hatha yoga och pranayama.

Driver Västerorts Yoga & Rehab Center. Jonathan som ursprungligen kommer ifrån England började sin yogaträning 1988 några år efter stor ryggoperation som var en följd av en tid med invaliditet bunden till rullstol pga olyckor. Hans första yogalärare sa till honom eftersom han då inte ens kunde ta på sina egna strumpor själv att yoga är bara för dig själv och att inte jämföra sig med någon annan. Hans lärares visdomsord om att allt han behövde göra var att ”sträva efter att förbättra positionerna med 1mm per vecka, hur mycket kan jag då uppnå på ett år” blev Jonathans motto. Han fortsatte med sin yogaträning och fick så småningom tillbaka mer och mer rörlighet i kroppen.

”As a result of the yoga I have become calm in mind and body, although I still have my limitations today, I am grateful that I have gone through this transformation. I could touch my toes after ten years! A feeling which even today is of indescribable joy and the realisation that anything is possible.

Because I have had to analyse every yoga position from the start exercising patience and acceptance, my ability to teach yoga has come through my own practice, with help from my teachers and the experience from teaching over 9000 yoga classes to date and working with countless students, many of which have gone on too become qualified yoga teachers”


Ulrika Norrgård är lärare i gravidyoga och yoga efter förlossningen.

Driver Västerorts Yoga & Rehab Center. Ulrika har arbetat med hälsa sedan 30 år och började träna yoga som gravid 1996. Har också utbildningar inom pilates, mammamageträning, massage, zonterapi och som doula. Ulrika har jobbat i många år med yoga/pilates för gravida kvinnor och mamma/baby efter förlossningen.
 

Daniel Ekholm kommer bland annat undervisa i anatomi, massage, terapeutisk stretching, personligt ledarskap och helhetsmodeller för hälsa.

Driver Svenska Hälsoteamet och har utövat Yoga sedan 1997. Daniel är bland annat utbildad yogalärare, medicinsk massageterapeut, NLP master, livs- och teamcoach, har en kandidatexamen i psykologi samt 3 gradens svarta bälte i kampkonst och har lång erfarenhet av att arbeta med både kroppen och sinnet/det inre.

Kumar Femando undervisar i Meditation och Ayurveda, Johan Ringholm undervisar i sjukdomslära  

Jonathan, Ulrika, Daniels och Johans gemensamme yogamästare heter Balanchandran Chandrasekharan Nair från Karala i södra Indien.

Copyright © Vm Yoga & Rehab AB 2019