Naprapatundersökning och behandling

Tidsbokning Marcus Ebbenäs 0768-686883 www.wellnessatwork.se 

Boka direkt

En Leg. naprapat arbetar med besvär i muskler, kotor, bindväv, leder. Massage, stretching, och manipulation. Vi använder vid behov även akupunktur och laser.

Naprapati är ett terapisystem för behandling av problem i rörelseapparaten med syfte att återställa en normal rörlighet och en korrekt kroppshållning.

Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit, som betyder att korrigera, och grekiskans pathos, lidande; naprapati kan sägas vara att korrigera orsak till lidande. Det är framför allt besvär i rygg, nacke, leder och muskler som behandlas. Enligt naprapatin kan sammandragningar och stelhet i bindväv, muskler, senor och ledband störa de normala kroppsfunktionerna. Naprapatens uppgift är att lokalisera störningarna, tänja ut vävnaderna och återställa den normala funktionen. Idealet är normal rörlighet i alla leder samt en symmetrisk och riktig kroppshållning.

Patienten undersöks med avseende på hållning, rörelseförmåga, smärta, neurologiska reaktioner, muskelstyrka m.m., förutom att den tidigare sjukdomshistorien samt levnadsvanor efterfrågas. Naprapaten gör bl.a. en chartologi, en segmentell kartläggning av olikheter i rörligheten (mobilitetsschema).

Själva behandlingen är i huvudsak manuell: manipulation av de mjukdelar som omger skelett och leder, terapeutisk massage, rörelseterapi och i viss mån även olika former av elektroterapi. Den manipulation som kan ges vid inskränkt rörlighet i lederna är av något mildare slag än den teknik som vanligen används av kiropraktorer. Även råd för fortsatt egenvård kan ges.

Copyright © Vm Yoga & Rehab AB 2019