Mindfulness – Medveten närvaro

Boka direkt

Kursen innehåller olika praktiska och mentala övningar som meditation i andning, sittande och gående meditation, yoga i liggande och stående, kroppscanning och andra övningar i att uppmärksamma våra sinnen. Vi tränar vår förmåga att vara här och nu, i varje ögonblick, och bli mer i kontakt med oss själva och det som pågår i våra liv. Genom träningen utvecklar vi förmågan att inte dras med och fastna i tankar, rädslor och föreställningar om hur saker är och istället vara öppna för livet som det verkligen är.

På detta sätt kan vi systematiskt arbeta med att möta livets utmaningar både i form av stress och krav, smärta och sjukdom. Mindfulnessträning är ett redskap för att själv kunna påverka hur du mår. Det finns också starkt stöd i forskningen när det gäller stress, smärta, depression och utbrändhet och de positiva effekterna av träning av medveten närvaro. Kursen är inspirerad av MBSR (Mindfulness baserad stresshantering) av John Kabat-Zinn.

Under kurserna träffas vi 4 tillfällen à 1,5 h med olika teman som.  Fokus ligger på praktisk träning där vi går igenom de grundläggande övningarna. Vi ägnar även kortare stunder åt samtal kring teknikerna och teorierna bakom samt ”reflektion” kring vår egen process i träningen.

 

Varmt välkommen att boka kurs i Mindfulness i Stockholm på Västerorts yoga & Rehab center

Copyright © Vm Yoga & Rehab AB 2019