Kognitiv Beteende Terapi

Kognitiv Beteende Terapi     Boka direkt 

Kognitiv Beteendeterapi är en effektiv behandlingsmetod vid en rad olika psykiska problem, där tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen här och nu. KBT grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram inom respektive område har visat sig effektiva när det gäller behandling av psykiska problem.

Det kognitivt-beteendeterapeutiska arbetet utgår inte från några på förhand givna eller oomtvistade teorier utan bygger på forskning och praktisk erfarenhet. KBT är alltså i ständig utveckling och den omfattande forskningen har lett till att metoderna successivt har förbättrats och förfinats.

 

Hjälp till förändring finns med KBT och Mindfulness, det kan ta dig mot en tillvaro i enlighet med dina värderingar, ge dig verktyg för att börja delta och ta ansvar för dig själv. Hjälpa dig med ångest, nedstämdhet, fobi, stress, självkänsla eller andra utmaningar i livet. Vi är många som kämpar för att få det liv vi önskar, vara den vi verkligen vill vara. Längtar efter att det vi gör ska bidra till att berika vårt liv, att det ska kännas meningsfullt.

Om du är villig att släppa kampen, att se dina tankar, beteenden och känslor på ett nytt sätt, samt att möjligheten till förändring är här och nu.
Då kan vi tillsammans börja arbeta. Jag tar emot i Vällingby, Stockholm.
Varmt välkommen!

Vem är du?

Har du små eller stora problem, har de funnits med länge eller är de nya för dig? Är du kanske bara nyfiken och intresserad av dig själv och din utveckling? Oavsett vad du gjort tidigare, är du bara redo att ta steget mot förändring så kan jag hjälpa dig.

Problematik vi ex kan arbeta med

depression och nedstämdet
ångestproblematik
stress/utmattning
relationsproblem
sex och samlevnadsproblem
social oro
paniksyndrom
initiativlöshet
oro för det som varit eller framtiden

Så här jobbar jag

Jag är väldigt lyhörd och flexibel i mitt sätt att arbeta, och tillsammans hittar vi den form som fungerar bäst för dig. Genom så kallad beteendeanalys tittar vi på samspelet mellan dig och omgivningen, dess syfte är att kartlägga orsakerna till just dina problem. Vi tittar på dina tankar och beteenden för att sedan jobba mot och skapa en positiv förändring. 

Du är unik och därför är varje analys individuell. Jag fokuserar på samtalet inom KBT och använder mig också mycket av mindfulness i mitt arbete. Jag är även under utbildning till massör och ser att denna unika kombination av samtalsterapi och kroppsterapi i många fall kan hjälpa den psykologiska processen framåt.

Det som kommer att utmärka våra samtal är:

fokus på nuet mer än det förflutna
en mycket aktiv terapi
strukturerat och målinriktat arbete
hemuppgifter
ett dynamiskt samarbete oss emellan

 

Jag är utbildad kognitiv beteendeterapeut på MIK-akademin HT-13 tom VT-15.

Diplomerad mindfulnessinstruktör Juli-14. Jag har självklart tystnadsplikt.

Hanna Nilsson 0720383163  hanna@radikalnarvaro.se    www.radikalnarvaro.se

Du är varmt välkommen att höra av dig så berättar jag mer.

Copyright © Vm Yoga & Rehab AB 2019